Parkeringsordning

  • Parkering er tilladt alle dage 00.00 – 24.00, hvis pågældende bil er registret ved ParkZone
  • Det er tilladt at parkere på hele Åparkens område indenfor de afmærkede båse/arealer
  • Undtaget er dog fortov, brandveje og vendepladsen. Sidstnævnte må der kun holdes på i forbindelse med af- og pålæsning ved containeren
  • Hver lejlighed kan få 1 fast bil registreret
  • Det er ikke tilladt at udleje pladser til andre – hverken ved at registrere en bil, man ikke selv ejer/benytter som fast bil eller ved løbende at foretage gæsteregistrering. Dette betragtes som misbrug og vil medføre udelukkelse
  • Op til 3 gæstebiler kan registreres på www.parkcare.dk med den bruger, man har fået udleveret af ParkZone
  • Gæstebiler skal registreres senest 5 minutter efter ankomst. Registreringen gælder kun for pågældende dag samt det kommende døgn. Det er ikke tilladt at registre for længere tid end dette.
  • Hvis man har brug for at have en stor flyttebil eller et andet køretøj parkeret, som ikke kan være på én parkeringsplads, så er det nødvendigt at informere bestyrelsen først, da ParkZone ellers vil udskrive en afgift
  • Nye ejere bedes kontakte bestyrelsen inden indflytning med henblik på registrering af bil (pedel.aaparken8@gmail.com)

Kontaktpersoner

Bestyrelsen har en fast kontaktperson (Annie Grønager) som kontakter ParkZone i forbindelse med registrering og andre behov.

Annullering af afgifter

Kontaktpersonen i Åparken 8 har annulleringsret, hvis ovenstående regler er overholdt, men man alligevel skulle have fået en afgift.

Har man fået en afgift man ikke mener er berettiget, bedes man sende en mail til pedel.aaparken8@gmail.com hurtigst muligt, inden man betaler afgiften, og oplyse registreringsnummer, løbenummer fra den gule parkeringsafgift samt hvilken lejlighed, man bor i. Den kan også lægges i den hvide postkasse mærket ‘vicevært’ med ovennævnte oplysninger

Fester og gæster

Ved flere end 3 gæster kan man enten spørge sin nabo, om de vil hjælpe med at registrere en bil, eller henvise gæsterne til nærtliggende arealer uden p-kontrol eller parkeringshuset ved Ceres Panorama.

Spørgsmål

Ved spørgsmål omkring parkering henvises til bestyrelsen.aaparken8@gmail.com